چاپ چیست؟

چاپ چیست؟ واژ‌هٔ چاپ و صورت قدیمی‌تر آن «چهاپ» را برگرفته از واژ‌هٔ مغولی چاو دانسته‌اند که به معنای «فشردن سطحی بر سطح دیگر» است. چاپ در لغت به‌معنای نقش، اثر، مُهر و نشان آمده است و در متون مختلف کلمات طبع، باسمه، و تافت به‌عنوان مترادف آن به‌کار رفته است.
چاپ در اصطلاح به عمل، فن، و صنعت تکثیر صورت و نقش‌های دوبعدی معنی میشود
مانند حروف، ارقام، خط‌ها، تصویرها، وغیره
به‌وسیلهٔ انداختن اثر این نقش‌ها بر کاغذ، پارچه، یا مواد دیگر، به‌ویژه چاپ مواد خواندنی،
با تصویر یا بدون تصویر بر روی کاغذ گفته می‌شود.
در تعریفی دیگر، چاپ مجموع عملیاتی است
که متن خام را به اثر درخور انتشار مانند کتاب، مجله، روزنامه، و جز آن تبدیل کند.
چاپ چیست؟

چاپ چیست؟

چاپ چیست؟ چاپ بر روی کاغذ شناخته شده‌ترین کار چاپی است.
چاپ چیست؟

چاپ چیست؟

 

چاپخانه مؤسسه یا کارگاهی است که از عهد‌هٔ انجام کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ برآید و به تعبیری دیگر، محلی است که چاپ کتاب، نشریات، و مانند آن در آنجا انجام می‌گیرد. امروزه، چاپ به عنوان یک فرآیند انبوه صنعتی در نظر گرفته می شود که بخش اساسی صنعت نشر و بخش مهمی از فعالیت‌های اداری و حکومتی زا شامل می‌شود.

 ورود صنعت چاپ به ایران

دربار‌هٔ شروع چاپ سنگی در ایران روایات متعددی وجود دارد، اما روایت قوی‌تر این است
که چاپ سنگی را برای نخستین بار میرزا صالح شیرازی در تبریز راه‌اندازی کرد.
میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود،
در بازگشت یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد که آن را در سال ۱۲۲۵ ه ق راه انداخت.
چاپخانهٔ سنگی در مدت کوتاهی در تهران،
اصفهان و سپس سایر شهرهای ایران تاسیس شد
بیش از ۵۰ سال تنها روش چاپ در ایران بود و اواخر دور‌هٔ قاجار، در ایران چاپ میشد
به روش چاپ سنگی بود. البته هشت سال قبل از ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی راه‌اندازی شده بود،
ولی به علت هزینه و زحمت زیاد آن، پس از ورود چاپ سنگی، کنار گذاشته شد
ولی بعدها در اواخر دور‌هٔ قاجار دوباره استفاده از حروف سربی رایج گردید.

 

 

 

چاپ چیست؟

چاپ چیست؟